Gračišće, Gračišće

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje, izgradnju i trgovinu

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Gračišće, Gračišće koristeći ovu stranicu.