Financiranje medija
Odgovor Grad Cres prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

    Patricija Purić, dipl.iur. Pročelnica Ureda Grada GRAD CRES Creskog Statuta 15 51557 Cres e-mail: [1][Grad Cres e-mail za zahtjeve]...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Cres prema Lana Podgoršek dana .

Uspješan.

Poštovana, Davanje na korištenje javnih površina u Gradu Cresu regulirano je Odlukom o nekretninama i Odlukom o porezima Grada Cresa. Onaj tko na javni...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?