Financiranje medija
Zahtjev za Grad Opatija od strane Melisa Skender. Komentirao Melisa Skender dana .

Uspješan.

Odgovorili na mail adresu navedenu u obrascu ZPPI koji su tražili da pošaljem.
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Zahtjev poslan Grad Opatija od strane Lana Podgoršek dana .

Kašnjenja

Za: Grad Opatija Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?