Financiranje medija
Odgovor Grad Popovača prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

RE P UBLI KA H RVAT S KA SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD POPOVAČA GRADONAČELNIK Klasa: 053-01/17-01/756 Urbroj: 2176/16-01-17-2 Popovača, 24. stu...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Odgovor Grad Popovača prema Lana Podgoršek dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, obavještavamo vas da Grad Popovača nema akt kojim je regulirano davanje dozvole za ulične zabavljače niti je do sada nekom zabavljaču izda...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?