Sukob interesa
Zahtjev poslan Grad Županja od strane Ivica Krajun dana .

Čeka odgovor.

Za: Grad Županja Veza broj: KLASA:UP-I-008-02/20-01/12, URBROJ:2212/01-08-20-5 od 06.07.2020 Poštovani, temeljem Zakona o pravu na pristup informa...
Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače
Dodatna poruka poslana je Grad Županja od strane Lana Podgoršek dana .

Kašnjenja

Za: Grad Županja Poštovani, molim vas odgovor na zahtjev poslan 10.06.2016. "Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostav...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?