Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Gradska plinara Zagreb - Opskrba koristeći ovu stranicu.