Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove, Gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao HANDA

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.