Hortus niger, Brtonigla

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, tijelo javne vlasti više nije aktivno and u stečaju

Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i gospodarske djelatnosti u stečaju

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.