Poštovani, Dostavljamo Vam obavijest sukladno čl. 23. st. 1. toč. 3. Zakona o pravu na pristup informacijam , a vezano za prvi dio zahtjeva za pristup...
Poštovani, U privitku Vam dostavljam Rješenje o odbacivanju zahtjeva. S poštovanjem, Službenica za informiranje Mladenka Jurčić

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?