InfoDom

Trgovačka društva, Gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za telematiku, trgovinu i građenje

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.