Knjigovodstvo Čazma

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću. Trgovački sud u Bjelovaru brisao je ovaj subjekt (pod nazivom KNJIGOVODSTVO ČAZMA društvo s ograničenom odgovornošću za knjigovodstvene usluge) dana 01.03.2018 rješenjem Tt-18/295-3.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.