Komunalno društvo Grad, Supetar

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću.

1 zahtjev
Poštovani,  Sve informacije o kontaktima za podnošenje prigovora potrošača  za naše društvo objavljene su na našoj službenoj stranici [1]www.kdgrad.h...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?