Komunalno trgovačko društvo Fužine, Lič

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Poštovana, Traženi podaci nalaze se na našoj web stranici : http://ktd-fuzine.hr/ Poštanska adresa: Pirovište 16a,51323 LIČ TELEFAX: 075 805 628 Mai...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?