Zaprešić, Zaprešić

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao Komunalno Zaprešić

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za obavljanje komunalnih djelatnosti

1 zahtjev
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?