Vodovod Metković

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao Metković

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

1 zahtjev
Poštovana, Odgovaram na Vaš upit - podatci objavljeni na www.vodovod-metkovic.hr. • PISANI PRIGOVORI NA OBAVLJENU VODNU USLUGU POTROŠAČ –KORISNIK VODN...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?