Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Gospodarstvo, također poznato kao MINGO

Stupanjem na snagu Zakona o ustroju ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16), Ministarstvo gospodarstva nastavlja s radom, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanom ovim zakonom, kao Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

26 zahtjeva
Poštovani,   Molim sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama dostaviti adresu.   S poštovanjem,   Ivana Penić,...
    RIPI]BLIKA IIRII{TSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA. PODUZETNISTVAI OBRTA KLASA: 023-01/l 7-011244 URBROJ: 526-02-02-01 -01/3-l 7-2 Zagrcb. 11. li...
    RFPLIBLI(I{ HRIATSK ]\,II\ISTARSTVO C.OSPODARST\4. PODUZETNISTIA I OBRTA KLASA: 023-01/17-01/245 tIRBROJ: 526-02-02 -0 I -Ol /3lagreb. 17. lis...
    RIPUSLI]G HR\ATSK{ MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETMSTVA I OBRTA KLASA: 008-02/17-01/59 URBROJ: 526-02-02-01 -01/3-l 7-5 Zagreb, 10. listopa...
Za: pisarnica Postovani, Ljubazno vas molim nadopunu informacija dostavljenih u vasem odgovoru: dostavite podatak o danu putovanja (od dana, do da...
Zaboravili su dostaviti datume svakog pojedinog putovanja. Molimo podnositelja zahtjeva da napravi odgovor putem linka ispod threada ovdje (ili putem...
Nedostaju vremena putovanja. Molimo podnositelja zahtjeva da napravi odgovor (link ispod zahtjeva, ili klikom na ovaj link: http://imamopravoznati.or...
    REPUBLIX1 HRVATSKA MINISTARSTVO C,OSPODARSTVA. PODUZEIITISTVA I OBRTA KLASA: 008-02/l 7-01155 URBROJ: s26-02-02-01-01/3-l 7-3 Zagreb, 2. lis...
    e& tll II at! ttPUSLI(,lHR\i41SX{ MI\ISTARSTVO GOSPODARST\A. PODUZETNISTVA I OBRTA KLASA: 008-02/17-01/41 URBROJ: 526-02-02-0 I -01 13 - 17 -...
Toni Gabrić izvjestava u clanku: Ministarstvo gospodarstva; na zahtjev za davanjem fotokopije ugovora o seizmičkom istraživanju jadranskog podmorja s...
Izgradnja cementare u Kruševu
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb je odgovorio podnositelju Ivan Matić dana .
Ne posjedujemo informacije.
  IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjekti...
        RtPI BIII(A }IRVAIS(A MINISTARSTVO COSPODARSTVA. PODUZETNISTVA I OBRTA KLASA: 008-02/17-01/06 URBROJ:526-02-17-2 Zagreb, 3. veljade 20...
Poštovana, zahvaljujem na dostavljenim informacijama. S poštovanjem, Dunja Mickov Zelena Istra
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Poštovani, Na linku http://www.mingo.hr/page/kategorija/trgovina-posebnim-vrstama-roba nalazi se naslov Predstavništva stranih osoba u Republici Hrvat...
Preporuča se da zahtjevom za pristup informacijama ne tražite informacije koje se tiču vas osobno i postupaka koje vodite pred tijelima javne vlasti, j...
Poštovani, Povodom zahtjeva za pristup informaciji koji ste poslali putem e-maila na adresu službenika za informiranje, dana 3.siječnja 2016. godine,...
Poštovani gospodine Kovačević,   Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođač...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Sastanci s naftnom industrijom
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb od strane Duje Prkut dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, Zahvaljujem na odgovoru koji potvrđuje da tijelo javne vlasti nije u posjedu tražene informacije. S poštovanjem, Duje Prkut
Poštovana, vezano za Vaš zahtjev o popisu udruga za zaštitu potrošača obavještavamo Vas kako Ministarstvo gospodarstva ne vodi Registar udruga za zašt...
Poštovani, Tražene informacije su objavljene na dana.gov.hr u siječnju ove godine, a nalaze se na sljedećim linkovima. https://data.gov.hr/dataset/r...
Poštovani Ministarstvo gospodarstva, Povlačim predmetni Zahtjev od 15. listopada 2015. S poštovanjem, Boris Kruk
Poštovana, hvala Vam na brzom odgovoru i linkovima. Lijepi pozdrav, Ivana Sladoljev

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje