Poštovana,   sukladno čl. 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13. i 85/15.) zahtjev za pristup informacijama sadrži naziv i...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?