Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Regionalni razvoj

11 zahtjeva
Za: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće...
Poštovani,   sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, a s obzirom da ste u jednom zahtjevu zatražili veći broj informacija, ov...
Poštovani,   sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, a s obzirom da ste u jednom zahtjevu zatražili veći broj informacija, ov...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje