Ako tijelo javne vlasti traži da im pošaljete poštansku adresu, imate dvije opcije: 1. Odgovoriti tijelu javne vlasti slijedeće: "Na Vaš zahtjev sv...
Upit_dozvole za prodaju sladoleda
Ministarstvo zdravstva, Zagreb je odgovorio podnositelju Adela Ivić dana .
Čekamo objašnjenje.
Oglašavanje i distribucija letaka u domovima zdravlja i bolnicama
Ministarstvo zdravstva, Zagreb je odgovorio podnositelju Sanda B dana .
Djelomično uspješno.
Tijelo javne vlasti nije dovoljno dobro objasnilo sto nedosaje u zahtjevu odnosno koje dijelove valja ispraviti. Ne moze se ocekivati da ce korisnik iz...
Zdravstvene ustanove u RH (otvaranje baze podataka)
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo zdravstva, Zagreb od strane Lana Podgoršek dana .
Uspješan.
Za: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE Poštovani, potvrđujem primitak odgovora. Obavještavam Vas da isti nije potrebno slati poštom s obzirom da me do kraja...
Poštovani, U privitku je rješenje slijedom Vašeg zahtjeva koje je poslano na Vašu kućnu adresu, a sukladno Vašoj želji dostavljamo Vam ga i elektronski...
Elektronski odgovor dostavljen u sljedecem zahtjevu: http://imamopravoznati.org/request/podzakonska_regulativa_prava_na_2#incoming-1444
Upit o broju studenata na medicinskim fakultetima
Ministarstvo zdravstva, Zagreb je odgovorio podnositelju Marina Šimunić dana .
Djelomično uspješno.
 
Pravilnik za odobrenje liječenja u toplicama
Ministarstvo zdravstva, Zagreb je odgovorio podnositelju Jana Beljić dana .
Uspješan.
Poštovana, na web stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje možete pronaći važeći Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obvez...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje