Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Gunja od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Gunja Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti...
Uređenje poljskih puteva
Zahtjev je poslan za Općina Gunja od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Gunja Molim Vas da mi u pdf dostavite - pristigle ponude firmi koje su nudile nasipanje kamenom poljskih puteva tokom 2015 , 2016 i 2017...
Plan gospodarenja otpadom
Zahtjev je poslan za Općina Gunja od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Gunja Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvoji...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Gunja je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
    Poštovani,   Dostavljam Vam traženi podatak.   S poštovanjem,                                OPĆINA GUNJA   ---------- Proslijeđe...
Cijena vode i odvodnje
Općina Gunja je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani,   Dostavljamo Vam traženi podatak.   S poštovanjem,                                OPĆINA GUNJA KOM'JNALNO TRGOVACKO DRUSTVO GIJN...
Financiranje medija
Zahtjev je poslan za Općina Gunja od Melisa Skender dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Općina Gunja Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Poštovani, Dostavljamo Vam bruto iznose mjesečnih naknada koje primaju načelnik-4.800,00 kn, zamjenici načelnika-2.000,00 kn i predsjednik op...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje