Analitičke kartice za 2017. i 2018. godinu
Predstavka poslan Općina Strahoninec od strane Dejan Drabić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Strahoninec Temeljem zakona o zaštiti osobnih podataka, na vama je da podatke koji spadaju u kategorju osobnih podataka iz traženih dokume...
Poštovani, U nastavku email-a šaljem tražene podatke. a) Bruto trošak 2/2013. godine – 26.977,52 kn b) Bruto trošak 2/2018. godine – 34.887,40 kn Z...
Financiranje medija
Zahtjev je poslan za Općina Strahoninec od Melisa Skender dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Općina Strahoninec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i...
Ukupni trošak isplatitelja na Načelnika iznosi 2.875,00kn bruto, neto je 1500,00kn uključeni su svi porezi i doprinosi koje smo obvezni obračunati - to...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?