Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Općinski sud u Bjelovaru prema GONG dana .
Uspješan.
Poštovani, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, u privitku Vam dostavljam anonimizirane presude koje su se vodile pred Općinskim sudom u...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?