PONUDITELJI U PREDMETU NABAVE TOALETNI PAPIR, RUČNICI I UBRUSI: BON – TON d.o.o., Malomlačka 7, 10 000 Zagreb, OIB: 52931027628 PONUDITELJI U PREDMETU...
Poštovani, U svezi Vijeća roditelja Osnovne škole Josipa Račića, Zagreb, Srednjaci 30 dostvaljamo sljedeće informacije:   1.       Vijeće rodite...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Josipa Račića, Zagreb prema Hanna Mohar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, Temeljem vašeg zahtjev za pristup informacijama u svezi službenog kodeksa odijevanja (Dress code u hrvatskim školama) obavještavam vas o...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?