Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev poslan Osnovna škola Marčana, Marčana od strane Igor Valentin dana .

Kašnjenja

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Marčana, Marčana Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukl...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Marčana, Marčana prema Hanna Mohar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, U privitku Vam dostavljam Pravilnik o kućnom redu (članak 13.) i etički kodeks (članak 9.) u kojima je reguliran Dress code u OŠ Marčana. Z...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?