Pazin sport, Pazin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Odgoj, obrazovanje, znanost i sport

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Pazin sport, Pazin koristeći ovu stranicu.