Područna vatrogasna zajednica otoka Raba

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Javni red i sigurnost and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.