Poduzetnički inkubator Grubišno Polje

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Razlozi za prestanak: Odluka jedinog člana društva o pokretanju postupka za prestanak društva likvidacijom od 24.09.2018. godine (izvor: sudreg.pravosudje.hr).

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.