Podzemno skladište plina, Zagreb

Trgovačka društva, Gospodarstvo and Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Podzemno skladište plina, Zagreb koristeći ovu stranicu.