Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zdravstvo

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb koristeći ovu stranicu.