Za: Tijelo javne vlasti – Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Pošt...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek prema Hanna Mohar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, U svezi vašeg zahtjeva dostavljam vam tražene informacije. Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek nema propisani kodeks odijevanja za uč...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?