Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar od strane Igor Valentin dana .

Djelomično uspješno.

Za: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u ško...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?