Ponikve eko otok Krk

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Gospodarenje otpadom
Zahtjev za požurnicom poslan Ponikve eko otok Krk od strane Darko Podravec dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Ivan Jurešić Poštovani, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, članak 18, stavak 2) "Ako je zahtjev podnesen usmeno ili pute...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?