Poslovni info servis, Zagreb

Trgovačka društva, Gospodarstvo, Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, tijelo javne vlasti više nije aktivno and čeka interni pregled administratora

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.