Poslovni park Virovitica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana, temeljem Vašeg upita vezano za podnošenje prigovora za zaštitu potrošača ,a u odnosu na primjenu odredaba Zakona o zaštiti potrošača dosta...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?