Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove and Odgoj, obrazovanje, znanost i sport, također poznato kao PravRI

1 zahtjev
Diploma Uspješan.
Poštovana, Uvidom u službene evidencije Pravnog fakulteta u Rijeci utvrdili smo da [osobni podaci uklonjeni] nema u našim evidencijama (niti među osoba...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?