Napomena za podnositelja zahtjeva: Žalba je upravni postupak što znači da mora biti vlastoručno potpisana. Žalba protiv rješenja dostavlja se putem t...
Troškovi reprezetacije 18. siječnja - Sofra
Zahtjev za Predsjednica Republike Hrvatske od strane Igor Valentin. Komentirao Igor Valentin dana .

Odbijen.

U obrazloženju Rješenja o odbijanju navedeno je kako su račun platili osobno te iz tog razloga jer račun nije plaćen iz javnih sredstava Ured ne raspol...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?