Područna vatrogasna zajednica Sv. Florijan

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Javni red i sigurnost and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao PVZ SV. FLORIJAN

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.