Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Osijek

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjev
Poštovana gospođo Perić, Temeljem Vašeg zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama izvještavamo Vas kako je zahtjev prihvaćen te Vam u pr...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?