Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove, Odgoj, obrazovanje, znanost i sport, tijelo javne vlasti više nije aktivno and unutarnja ustrojstvena jedinica

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.