Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Tehnička škola, Rijeka koristeći ovu stranicu.