Broj turista u 2014. godini
Odgovor Turistička zajednica općine Fužine prema Sonja Radočaj dana .

Uspješan.

Poštovana, Člankom 18. Stavak3 ZPPI predviđeno je da pisan zahtjev za davanje informacija sadrži: Ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zah...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?