Vodoopskrba, Hrvatska Dubica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani, Vezano uz Vaš dopis obavještavamo Vas da je adresa za slanje prigovora i za KOMUNALAC d.o.o. i za VODOOPSKRBU d.o.o. ista i to kako slijedi...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?