Vodovod, Blato

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Vodovod, Blato prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovani, temeljem Vašeg traženja u nastavku Vam dostavljamo potrebne informacije. - poštanska adresa za podnošenje prigovora- Vodovod d.o.o., 32. uli...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?