Vodovod Glina, Glina

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani, potrošači mogu podnijeti pisani prigovor za sve organizacijske jedinice Vodovoda Glina d.o.o. na sljedeće načine: - osobno u prostorijama...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?