Vodovod, Klinča Sela

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani, temeljem punomoći iskazane mi od trgovačkih društva Vodovod Klinča sela d.o.o. i Komunalno Klinča sela d.o.o. dostavljam vam očitovanje ve...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?