Vodovod, Korenica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Vodovod, Korenica prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovani, pošto nisam sigurna da je obavijest u prvom mailu bila u privitku, dostavljam vam ponovo.       S poštovanjem,   Marija Cavor...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?