Vodovod, Veliki Grđevac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju pitke vode i odvodnju otpadnih voda

1 zahtjeva
Poštovana, Dostavljam vam tražene kontakte: 1. Općina Veliki Grđevac Trg M. Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac, email: [e-mail adresa], tel.043/461-666,...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?