Vreline, Vrhovine

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Vreline, Vrhovine prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana, Sukladno Vašem Zahtjevu dostavljam Vam informaciju o kontaktu za podnošenje prigovora za Vreline d.o.o. Vrhovine. Vreline d.o.o. Senjska...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?