Vrhkom, Vrhovine

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao VRHKOM

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

2 zahtjeva
Ugovori potpisani s općinom
Vrhkom, Vrhovine je odgovorio podnositelju Ivan Horvat dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Poštovani, Nije točno da selektivno primjenjujemo Zakon o pravu na pristup informacijama, jednako ga primjenjujemo prema svim korisnicima prava na p...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Vrhkom, Vrhovine je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, Sukladno Vašem Zahtjevu dostavljam Vam informaciju o kontaktu za podnošenje prigovora za Vrhkom d.o.o. Vrhovine. Vrhkom d.o.o. Senjska u...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?