Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod Butoniga, Buzet

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao VSI IVB

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod Butoniga, Buzet koristeći ovu stranicu.